Flyvelaegen.dk ejes og drives af læge Karsten Lindgaard.


Speciallæge i almen medicin siden 2016 (aut.ID 068FV)


Til daglig overlæge ved Forsvarets Flyvemedicinske Center på Flyvestation Skrydstrup. Har her ansvaret for flyvemedicinsk undersøgelse af forsvarets piloter og besætningsmedlemmer.

Dertil undervisning i flyvefysiologi ved Forsvarets Flyvemedcinske Center samt ved Forsvarets Flyverskole i Karup.


Har over 12 års erfaring i helbredsvurderinger af piloter og besætningsmedlemmer i Forsvaret.


2018 gennemført EASA godkendt Basic og Advanced Aviation Medicine Course ved German Air Force.


Godkendt AME ved TBST siden 2020. DK/AME/71


Deltager regelmæssigt ved flyvemedicinsk efteruddannelse samt ved flyvemedicinske konferencer i udlandet.


Regelmæssigt vagter som læge ombord på Forsvarets SAR helikopter.


Konsultationer er som udgangspunkt eftermiddag/aften på udvalgte hverdage (se booking systemet)